Znaczna część funkcjonariuszy i pracowników cywilnych   KPP w Wysokiem Mazowieckiem  należy już  do  KZP,  pozostałych zapraszamy, a także zachęcamy  do  zapoznania  się  
z  zasadami obowiązującymi   w  naszej Kasie i wstąpienia w  nasze szeregi. Mamy nadzieję, że  strona ta  okaże się przydatna  zarówno obecnym członkom, jak i pozostałym funkcjonariuszom
i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. 

W dniu 23.08.2022 roku po Walnym Zgromadzeniu członków KZP przy KPP w Wysokiem Mazowieckiem został ukonstytuowany nowy Zarząd KZP, który przedstawia się następująco:

Zarząd:

  • Przewodniczący - Marcin Choiński  - tel 47 7183 227
  • Z-ca Przewodniczącego -  Damian Podbielski - tel. 47 7183 263
  • Sekretarz - Beata Wdzieńkońska - tel. 47 7183 246
  • Członek - Kinga Choińska
  • Członek - Marcin Jabłoński

Komisja Rewizyjna w składzie:

  • Przewodniczący -  Dorota Kołakowska
  • Z-ca Przewodniczącego - Krzysztof Kalicki
  • Sekretarz - Beata Rosicka

 

Nr konta KZP 49 8774 0000 0003 2320 2000 0010 w Banku Spółdzielczym

 

 INFORMACJA
 

Zarząd KZP informuje, iż wnioski będą rozpatrywane zgodnie z zapisami Statuowymi do 15 dnia każdego miesiąca. Do kontaktu i obsługi KZP uruchomiono adres email: kkop.kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl

                                             

                                                              

 

 


 

 

 


 

Powrót na górę strony