Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PIĘKNIEJSZA STRONA WYSOKOMAZOWIECKIEJ POLICJI

"Słaba płeć, a jednak najmocniejsza..." - cytat ze znanej piosenki najlepiej oddaje obraz kobiet. Z jednej strony delikatne i wrażliwe, ale też niezłomne i waleczne. W tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Kobiet, Panowie otaczają troską i życzliwością Panie. Składają życzenia szczęścia swoim matkom, córkom, żonom, partnerkom oraz koleżankom życząc im dużo szczęścia. Dołączamy się do tych życzeń.

Obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem służbę pełni 19 funkcjonariuszek. W wysokomazowieckiej Policji pracuje także cała rzesza kobiet pracownic cywilnych, które na co dzień wspomagają służbę policjantów. Pracują głównie w pionie logistycznym, dbają o finanse, zaopatrzenie, kwestie kadrowe czy obsługę interesantów.

Podczas rekrutacji do służby w policji kobiety muszą sprostać takim samym wymaganiom, jak mężczyźni. W dzisiejszych czasach kobiety wykonują zadania służbowe we wszystkich pionach: prewencyjnym, wspomagającym oraz kryminalnym. Zajmują stanowiska na różnych szczeblach hierarchii służbowej. Podobnie jak pierwsze policjantki także dziś kobiety doskonale sprawdzają się w działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży - są policyjnymi profilaktykami, zajmują  się tematyką przestępczości nieletnich, kobietami pokrzywdzonymi przestępstwem. Pełnią służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego, prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze, są dzielnicowymi, pracują jako dyżurne.

Jesteś kobietą i zastanawiasz się czy służba w Policji to dobry wybór, odpowiadam, że płeć nie jest determinantem tej decyzji. Na pewno musi to być świadomy wybór poparty indywidualnymi predyspozycjami i umiejętnościami pracy w zespole. Służba w Policji wiąże się z wieloma  wyrzeczeniami, ale często też satysfakcją z udzielonej komuś pomocy porównywalną z nielicznymi innymi zawodami.

Powrót na górę strony