Znaczna część funkcjonariuszy i pracowników cywilnych   KPP w Wysokiem Mazowieckiem  należy już  do  KKOP,  pozostałych zapraszamy, a także zachęcamy  do  zapoznania  się  
z  zasadami obowiązującymi   w  naszej Kasie i wstąpienia w  nasze szeregi. Mamy nadzieję, że  strona ta  okaże się przydatna  zarówno obecnym członkom, jak i pozostałym funkcjonariuszom
i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. 

W dniu 23.01.2020 roku po Walnym Zgromadzeniu członków KKOP przy KPP w Wysokiem Mazowieckiem został ukonstytuowany nowy Zarząd KKOP, który przedstawia się następująco:

Zarząd:

  • Przewodniczący - Bartłomiej Nowakowski
  • Z-ca Przewodniczącego - Beata Wdzieńkońska
  • Skrabnik - Waldemar Włostowski
  • Członek - Kinga Choińska
  • Członek - Marcin Rytel

Komisja Rewizyjna w składzie:

  • Przewodniczący - Ewa Niemyjska
  • Członek - Marcin Sienicki
  • Członek -

 

Nr konta KKOP 49 8774 0000 0003 2320 2000 0010 w Banku Spółdzielczym

 

OGŁOSZENIE

Walne Zgromadzeie członków KKOP w dniu 23.08.2022 roku - program
 INFORMACJA
 

Zarząd KKOP informuje, iż wnioski będą rozpatrywane do 10 dnia każdego miesiąca. Do kontaktu i obsługi KKOP uruchomiono adres email: kkop.kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl

                                             

                                                              

 

 


 

 

 


 

Powrót na górę strony