Struktura organizacyjna

Struktura Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Data publikacji 01.08.2020
 Komendant Powiatowy Policji
w Wysokiem Mazowieckiem
Pierwszy Zastępca
Komendanta  Powiatowego Policji
w Wysokiem Mazowieckiem
WYDZIAŁ KRYMINALNY
 • Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy
 • Zespół Dochodzeniowo - Śledczy
 • Zespół Techniki Kryminalistycznej
 • Jednoosobowe stanowisko do spraw Poszukiwań i Identyfikacji osób
 • Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową i Przestępczości Nieletnich
 • Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą
ZESPÓŁ PREZYDIALNY, KADR I SZKOLENIA 

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY  INFORMACJI   NIEJAWNYCH, ŁĄCZNOŚCI
I INFORMATYKI

       * Kancelaria Tajna

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW  PRASOWO -
INFORMACYJNYCH
 
JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

 
 
 
 
 
WYDZIAŁ PREWENCJI
 • Zespół do spraw Profilaktyki społecznej i Nieletnich
 • Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne
 • Zespół Dzielnicowych
 • Zespół Dyżurnych
 • Zespół ds. Wykroczeń
 • Zespół Przewodników Psów Służbowych  

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

POSTERUNEK POLICJI W SOKOŁACH
 • Zespół do spraw Prewencji

POSTERUNEK POLICJI W SZEPIETOWIE

 • Zespół do spraw Prewencji

POSTERUNEK POLICJI W CZYŻEWIE

 • Zespół do spraw Prewencji
POSTERUNEK POLICJI W CIECHANOWCU
 • Zespół do spraw Prewencji
 
 
Powrót na górę strony