Służba Cywilna

Wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej

Data publikacji 24.01.2013

 

W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej.

 

 

 

 

 

Art. 153 ust. 1 Konstytucji RP

Wykonując art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej Prezes Rady Ministrów określił wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.

 

ZASADY  SŁUŻBY  CYWILNEJ

·               zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej

·               zasada ochrony praw człowieka i obywatela

·               zasada bezinteresowności

·               zasada jawności i przejrzystości

·               zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej

·               zasada profesjonalizmu

·               zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania

·               zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi

·               zasada otwartości i konkurencyjności naboru

 

ZASADY  ETYKI  KORPUSU  SŁUŻBY  CYWILNEJ

·               zasada godnego zachowania

·               zasada służby publicznej

·               zasada lojalności

·               zasada neutralności politycznej

·               zasada bezstronności

·               zasada rzetelności

Zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej określone zostały zarządzeniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, które weszło w życie z dniem 5 listopada 2011 r.

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony