Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo - Pożyczkowa - KKOP - KPP Wysokie Mazowieckie