Kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego - Wydział Ruchu Drogowego - KPP Wysokie Mazowieckie

Wydział Ruchu Drogowego

Kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego

Data publikacji 01.08.2020

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem

ulica Ludowa 13
18-200 Wysokie Mazowieckie

telefon 47 71 832 37

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

podinspektor  Sławomir Murawski