Kierownictwo Wydziału Prewencji - Wydział Prewencji - KPP Wysokie Mazowieckie

Wydział Prewencji

Kierownictwo Wydziału Prewencji

Data publikacji 01.08.2020

Wydział Prewencji
Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem

ulica Ludowa 13
18-200 Wysokie Mazowieckie

telefon 47 71 832 31

Naczelnik Wydziału Prewencji

aspirant sztabowy Grzegorz Grosfeld

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

nadkomisarz Janusz Zaremba