Kierownictwo Wydziału Kryminalnego - Wydział Kryminalny - KPP Wysokie Mazowieckie

Wydział Kryminalny

Kierownictwo Wydziału Kryminalnego

Data publikacji 01.07.2020

Wydział Kryminalny
Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem

ulica Ludowa 13
18-200 Wysokie Mazowieckie

telefon 47 71 832 20

  Naczelnik Wydziału Kryminalnego

podinspektor Jarosław Zalewski

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

komisarz  Piotr Nowicki