Komendanci - Kierownictwo - KPP Wysokie Mazowieckie

Kierownictwo

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

mł. insp. KRZYSZTOF WOŹNIEWSKI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

mł. insp. ADAM MOJSA