Dzielnicowi Posterunku Policji w Czyżewie - Posterunek Policji w Czyżewie - KPP Wysokie Mazowieckie

Posterunek Policji w Czyżewie

Dzielnicowi Posterunku Policji w Czyżewie


 
starszy sierżant Waldemar Włostowski 
telefon +48 885997351
telefon 47 71 831 43
 
 
 

dzielnicowy.czyzew1@bk.policja.gov.pl
 

Obsługuje rejon służbowy nr 14, który obejmuje teren  miasta  Czyżew:

ulice:
Akacjowa, Andrzejewska, Apoznańskich, Cicha, Cmentarna, Duży Rynek, Jakubskiego, Jaśminowa, Klonowa, Konopnickiej, Kościelna, Krótka, Krzywa, Kusocińskiego, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Mała, Mały Rynek, Mazowiecka, Niepodległości, Nowa, Nurska, Mickiewicza, Ogrodowa, Okrężna, Piwna, Polna, Słoneczna, Słowackiego, Sikorskiego, Strażacka, Sybiraków, Szkolna, Wesoła, Zambrowska, Zarębska, Zarzecze, Ciechanowiecka, Kolejowa, Przydworcowa, Przytorowa, Norwida, Złote Jabłko.

                                              DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zagrożenie:

-spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w rejonie sklepu oraz dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków w rejonie pustostanu starego młyna przy ulicy Nurskiej w Czyżewie.

Źródło informacji zagrożenia:

-zgłoszenia naniesione na Krajowej  Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy miasta Czyżew, rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

-od  dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku

Zaplanowane działania :

-wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, spotkania z mieszkańcami wskazanej ulicy oraz właścicielem i pracownikami sklepu, działania z  funkcjonariuszami  Posterunku Policji w Czyżewie oraz funkcjonariuszami Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w  Wysokiem Mazowieckiem, współpraca z pracownikami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy Czyżew.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy Czyżew – działania profilaktyczne w zakresie własnych kompetencji;

- Urząd Miejski w Czyżewie – przegląd ważnych koncesji na sprzedaż alkoholu.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierżant sztabowy Damian Baczewski

telefon +48 507816386

telefon 47 71 831 42

 

dzielnicowy.czyżew2@bk.policja.gov.pl

 

Obsługuje rejon służbowy nr 9, który obejmuje teren gminy Czyżew:

 

Czyżew Stacja, Czyżew Siedliska,Jaźwiny Koczoty, Stokowo Bućki, Stokowo Szerszenie, Godlewo Piętaki, Godlewo Kolonia, Sienica Klawy, Sienica Lipusy, Sienica Pietrasze, Sienica Puziki,Sienica Święchy, Sienica Szymanki, Siennica Gizy, Siennica Łukasze, Siennica Pierce, Dąbrowa Nowa Wieś, Dąbrowa Kity, Dąbrowa Michałki, Dąbrowa Szatanki,Dąbrowa Wielka, Dąbrowa Cherubiny, Rosochate Nartółty, Rosochate Kościelne, Kaczyn Stary, Święck Strumiany,Kaczyn Herbasy, Zaręby Skórki, Zalesie Stefanowo, Zalesie Stare, Zaręby Święchy, Zaręby Góry Leśne, Krzeczkowo Mianowskie, Krzeczkowo Gromadzyn, Krzeczkowo Szepielaki, Krzeczkowo Bieńki Nowe, Krzeczkowo Stare Bieńki, Dmochy Wypychy, Dmochy Rodzonki, Dmochy Glinki, Czyżew Chrapki, Czyżew Ruś Kolonia, Michałowo Wielkie, Czyżew Złote Jabłko, Czyżew Ruś Wieś, Ołdaki Magna Brok, Czyżew Sutki, Dmochy Wochy, Dmochy Mrozy, Zaręby Bindugi, Brulino Koski, Brulino Piwki, Szulborze Kozy.

 

                         DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zagrożenie:

- niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie gminy Czyżew w miejscowościach Dąbrowa Nowa Wieś, Dąbrowa Kity, Dąbrowa Szatanki, Dąbrowa Michałki, Dąbrowa Wielka, Dąbrowa Cherubiny, Dmochy Wypychy, Godlewo Kolonia, Krzeczkowo Nowe Bieńki, Krzeczkowo Stare Bieńki.

Źródło informacji o zagrożeniu:

- informacje społeczności lokalnej, służb ratowniczych oraz samorządu terytorialnego, rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

od 19 września 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku

Zaplanowane działania:

 spotkania z mieszkańcami, organizacja zebrań sołeckich, współpraca z przedstawicielami gminy Czyżew.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

  • Urząd Miasta i Gminy w Czyżewie – działania profilaktyczne w zakresie własnych kompetencji.

  • Sołectwa wskazanych miejscowości -działania profilaktyczne w zakresie własnych kompetencji i pomoc w organizacji spotkań z mieszkańcami;

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.