Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

STOP PRZEMOCY W RODZINIE Gdzie szukać pomocy na terenie województwa podlaskiego? Krajowy Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIK 1 - REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA
ZAŁĄCZNIK 2 - REJESTR PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA
ZAŁĄCZNIK 3 - BAZA TELEADRESOWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
ZAŁĄCZNIK 4 - LOKALNE PLACÓWKI POMOCOWE